trainingen en coaching - woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AANBOD
Training en coaching


Omgaan met agressie

Elke organisatie wordt geconfronteerd met agressie.
U werkt met mensen. U werkt voor mensen. U communiceert met mensen.
Verwijten, scheldpartijen en bedreigingen komen maar al te vaak voor.
Medewerkers staan er alleen voor en worden kwetsbaar.
De praktijk is vaak weerbarstiger dan wat u in de theorie of in een rollenspel heeft opgestoken. U staat weer eens met lege handen. En wat nu. 
Er wordt van u verwacht dat u er professioneel mee omgaat. U gaat weer aan het werk en in gesprek met heel veel tegenzin.
Waarom worden mensen agressief. Kunnen wij u helpen weerbaarder te worden?
Wij helpen u graag hoe om te gaan met agressie, wij maken u weerbaar en wij leveren 24uurs nazorg zodat u straks niet weer alleen staat in de harde praktijk.

Integra verzorgt trainingen van medewerkers om te leren omgaan met agressief gedrag van bewoners.


Werken met bewoners

Medewerkers van gemeenten en woningcorporaraties moeten werken met moeilijke doelgroepen. Woonwagenbewoners vormen daarbinnen een aparte groep. 
Ze wonen in besloten gemeenschappen en bekijken bezoeken, zo ook medewerkers vaak met de nodige argwaan.

Integra verzorgt training en coaching van medewerkers om werk op een normale manier te kunnen doen, rekening houdend met bijzondere gewoonten van de doelgroep.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu