- woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

SERVICE BUREAU
Service Bureau


Het Service Bureau is een onderdeel van het adviesbureau Integra projecten en beheer BV.
Het Servicebureau is een aanvullende service om snel, op korte termijn en adequate wijze de helpende hand te bieden.

Voorbeeld uit de praktijk
Overheden en woningstichtingen worden geconfronteerd met brandonveilige situaties op woonwagencentra en in woonwijken, illegale bouw of illegale in gebruik name van grond, ontspoorde situaties, zoals vrijstaten of bedreigingen van buurtbewoners, de aanwezigheid van hangjongeren, conflicten tussen buren, etc.
Dit zijn zo wat gebeurtenissen die voorkomen op woonwagencentra en in wijken. Deze gebeurtenissen bepalen de sfeer en verzieken vaak de leefbaarheid en het woongenot. De woonomgeving verpaupert, al is het maar de beleving van bewoners. Wanneer er meerdere culturen in het spel zijn, lijken de zaken al snel grotere vormen aan te nemen en onoplosbaar. Gebeurt er niets dan voelen mensen zich onprettig en onveilig. Een onorthodoxe aanpak is geboden.
In bepaalde gevallen kan een leefbare omgeving uitsluitend gegarandeerd worden door in gesprek te komen of door meer toezicht uit te oefenen. Organisaties, die dit moeten aanpakken, hebben soms niet genoeg mensen. Of mensen die deze taak kunnen uitoefenen.
Het servicebureau kan de juiste mensen op de juiste plek leveren, die snel een oplossing kunnen bewerkstelligen en zo nodig voorstellen kunnen doen voor structurele oplossingen.

Werkwijze
Bij een conflicten tussen partijen wordt mediation en communicatie toegepast
Gesprekken, waarin wordt gecommuniceerd op consequente en duidelijke wijze
Gericht op probleemoplossing
Enerzijds preventief: voorkomen dat er nog meer problemen ontstaan
Anderzijds: consequenties voor partijen  harde afspraken
Zowel voor individuen als groepen
Doel is bewerkstelligen van stabiele en werkbare situatie

De dienstverlening van het landelijk Service Bureau van Integra bestaat uit vier onderdelen:

◦ mediation en communicatie
◦ handhaving snel en effectief
◦ ondersteuning medewerkers in hun taakuitoefening
◦ lastige dossiers

Ondersteuning medewerkers in taakuitoefening

Directe begeleiding. Onderkennen probleemsituaties. Protocollen ontwikkelen en uitvoeren.
Programma's voor de korte en lange termijn opstarten.
In geval van agressie deze opsporen, aanpakken en medewerkers trainen: Hoe om te gaan met.
Ondersteuning in toezicht
Begeleiding van medewerkers
Signaalfunctie probleemsituaties
Protocollen ontwikkelen en uitvoeren
Programma’s voor de korte en lange termijn
Agressie opsporen en aanpakken

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu