de mensen van Integra - woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

INTEGRA

Loek Heinsman, 67 jaar, heeft 43 jaar ervaring in het werken met woonwagenbewoners, met Roma en Sinti, in achterstandswijken, met gemeenten, met provincies, met de rijksoverheid, met welzijnsinstellingen, scholen en sportverenigingen en met woningbouwverenigingen. Is op dit moment actief in Nijmegen, Zaanstad, Utrecht, West Maas en Waal en Heusden.

Henk van den Burg, 67 jaar, 35 jaar ervaring in het werken met woonwagenbewoners, met Roma en Sinti, met gemeenten, met provincies en met de rijksoverheid. Is op dit moment actief in Hellevoetsluis  .

Angela van Mourik, 47 jaar, werkt vijf jaar bij Integra. Haar deskundigheid ligt op het terrein van Ruimtelijke Ordening.

Eppo Kuipers, 62 jaar, heeft 25 jaar ervaring bij Sociale Diensten en Sociale Zaken en biedt ondersteuning bij de uitvoering van de WWB (en aanverwante wetten en regelgeving) en de WMO. Werkt als zelfstandig ondernemer voor Integra sinds juli 2008.

 

Britte Heinsman, 25 jaar, studeert "International Risk Management" en doet nu ervaring op in de gemeenten Utrecht en Zaanstad - expertise woonwagenbeleid .
Integra werkt samen met:

Theo Tholhuijsen (schadeexpertise)
Ruijsenaars Expertises

  

  

 

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu