over ons - woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

INTEGRA
Integra Projecten en Beheer BV

is gevestigd Beusichem in het midden van het land. Integra heeft geen dure overhead en wil dat ook zo houden om het voor de klant / opdrachtgever betaalbaar te houden.
In een periode van meer dan 25 jaar hebben de medewerkers van Integra ervaring opgebouwd in het werken met bewoners
• van woonwagencentra
• in aandachtswijken
• in recreatieparken
• op het water in woonschepen
 
met medewerkers van
• gemeenten, provincies en rijk
• woningbouwverenigingen
• onderwijsinstellingen
• welzijnsinstellingen
• hulpverlening

De hoog gekwalificeerde medewerkers zorgen voor een uitzonderlijk goede en kwalitatieve uitvoering van de opdrachten. De platte organisatie brengt met zich mee dat de medewerkers direct verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het werk.
Integra heeft een netwerk van deskundigen en specialisten die jaren ervaring hebben en die Integra, indien nodig, inhuurt om de werkzaamheden perfect te klaren.
Een directe werkrelatie tussen opdrachtgever en Integra is van essentieel belang voor het welslagen van een opdracht. Integra werkt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, ondersteunt en voert uit.

Integra
• is werkzaam in de fysieke leefomgeving
• in bouwen, wonen, werken en handhaven
• in wijken, op het water en op woonwagencentra
• via communicatie met bewoners, overheden en instellingen
• voor gemeenten en woningcorporaties
• met gekwalificeerde medewerkers
• en heeft een Landelijk Servicebureau

Hoe werkt Integra
Integra werkt voor de opdrachtgever aan de normalisatie van woonplekken en buurten. Bevordert de integratie van bewoners van bijvoorbeeld woonwagencentra en wijken.
Gemeenten en ook woningcorporaties besteden veel aandacht aan normalisatie- en integratieprocessen. Deze processen verlopen vaak moeizaam. Integra heeft de deskundigheid in huis om deze processen te begeleiden. 
Integra helpt de opdrachtgever bij het veranderen of verbeteren van de woonsituatie en de sociale positie van bewoners. Richt woonplekken opnieuw in, integreert of verplaatst ze. 
Helpt woningcorporaties bij het beheer van locaties, het omgaan met de doelgroep en het begeleiden van medewerkers.
Integra staat er op dat de opdrachtgever meekijkt in de keuken, weet welke deskundigheid hij of zij in huis haalt. 
Integra neemt de verantwoordelijkheid niet over, maar zorgt er voor dat de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid kan nemen en uiteindelijk het werk zelf kan doen.
De deskundige dienstverlening van Integra, maakt de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor buurten en wijken mogelijk.

Resultaten
De integrale aanpak van onze landelijk werkende adviesorganisatie is vernieuwend. 
Ervaringen wijzen uit dat de resultaten vaak spectaculair zijn.
Een voorbeeld is het beheer van standplaatsen en woonwagens. Dit wordt over het algemeen als een moeilijke materie beschouwd. 
Woningcorporaties en ook gemeenten kiezen er al snel voor om het beheer aan een professionele organisatie uit te besteden. Dit is voor ons een noodoplossing.
Integra stelt heeft de deskundigheid en ruime ervaring om het beheer van woonwagenstandplaatsen en woonwagens soepel te laten verlopen en het mogelijk te maken dat de organisatie het beheer zelf kan doen, zoals bij woningen. Woningcorporaties/beheerders hebben er baat bij als hun doelgroep op een maatschappelijk verantwoorde wijze kan functioneren. Het probleemloos verhuren is het gevolg.
Een projectmatige aanpak van problemen in woonwijken biedt structurele oplossingen voor de toekomst. 
 Een integrale benadering biedt het voordeel dat er een duidelijke aanpak ontwikkeld kan wordt, waarbij alle betrokken organisaties hun rol moeten nemen.
In geval van wonen en woonwagenbewoners wordt er een koers uitgezet in de richting van een genormaliseerde situatie met een reguliere benadering van deze woonvorm.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu