stadsnomaden - woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AANBOD
Stadsnomaden

Integra levert o.m. ondersteuning en uitvoering met betrekking tot:

• Inventarisatie van de aangetroffen situatie
• Aanpak, projectmatig en integraal in een projectteam
• (Her)inrichten van een terrein elders of terplekke met voorzieningen
• bouwen en wonen (handhaving)
• Sociale maatregelen in de vorm van een vangnet
• wwb (en aanverwante wetten en regelgeving) en de wmo
• Aandacht voor basiseducatie en specifieke scholingstrajecten gericht op arbeid;

Een beschrijving van de dagelijkse praktijk in de gemeente Amsterdam met voorstel tot een aanpak:

Welke situatie?
In de gemeente Amsterdam wonen al enkele decennia daklozen bij elkaar op opeenvolgende terreinen in de stad. Een situatie die zich in meer grote steden voordoet. Het gaat meestal om bewoners die zich niet willen aanpassen, geen huur kunnen of willen betalen of psychische problematiek hebben. Er wordt ook al wel gespreken over zorgmijdende daklozen.
Vanuit de gemeente wordt er voortdurend gedoogd met een zekere controle. Op de terreinen is sprake van vervuiling. Er is geen water of elektra. Overlast voor de omwonende – meestal bedrijven -vindt plaats of neemt toe.
Zo verblijft in Amsterdam een groep variërend van 40 tot 60 personen gedurende maanden of jaren op een plek en wordt dan na klachten via de rechter ontruimd. Vervolgens duikt men elders in de stad weer op, waar het verhaal weer opnieuw begint en een herhaling van zetten zich afspeelt. In de gemeente Amsterdam werd de groep tot Kerst 2014 op het parkeerterrein De Weerden bij het Volkstuinencomplex aan de Volendammerweg gedoogd. Daarna zou weer een andere plek worden gezocht. Op het parkeerterrein kunnen dezelfde problemen terugkeren. Echter men stelt daar zelf eigen regels om de “samenwoning” niet teveel uit de hand te laten lopen. De gemeente controleert.

Waar en hoe een oplossing.
Integra projecten & beheer werkt al jaren met de problematiek van woonwagenbewoners. Het gaat dan om opdrachten van gemeenten of woningcorporaties gericht op de normalisatie van woonwagencentra qua bewoning in de meest ruime zin van het woord. Ook in woonwagenland doet men aan symptoombestrijding. Het zoeken van een definitieve oplossing is niet altijd even eenvoudig. Integra zoekt altijd naar structurele oplossingen.
Integra gaat er van uit dat er voor stadsnomaden ook een structurele oplossing kan komen. Ze zullen er namelijk altijd zijn. Het door de stad schuiven heeft geen enkele zin. Het is een doelgroep, die in de stad, in de wijken, niet op een normale manier kan functioneren. Men wil met elkaar in vrijheid leven, ruimte hebben voor creativiteit en hulp aan elkaar bieden. Een alternatief leven met mantelzorg.

Een oplossing?
Gedacht moet worden aan een terrein dat niet te geïsoleerd ligt. Contact met de omgeving moet mogelijk zijn en blijven. Een soort volkstuinencomplex met permanente bewoning. Hierop zijn standplaatsen voor een caravan of bouwwerk met de mogelijkheid van een (groenten)tuin. Voor elke plek wordt een maandelijkse vergoeding betaald. Van water, elektra en rioolaansluiting kunnen bewoners tegen een vaste bijdrage gebruik maken. Het terrein wordt beheert door de gemeente, waardoor het mogelijk wordt om een contactpersoon aan te stellen en controles uit te laten voeren door Handhaving en Toezicht en de GGD.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu